Zenés hittan

A Balassi Intézet és a Wekerle Sándor Alapkezelő pályázatot írt ki az Egyházak művelődésével kapcsolatos kulturális tevékenységek támogatására. Intézményünkben az elmúlt tanévben az iskola tanóráin kívül, zenés foglalkozások keretében zajlott a hitoktatás a tanulók részére.

A kis létszámú csoportok (3-4 fő) részére havi rendszerességgel biztosította az intézmény a foglalkozásokat. A foglalkozások fő célja volt, hogy a gyermekek adottságaik, képességeik szerint a teremtett világon keresztül megismerjék a teremtő gondviselő Istent. A többi tanórához hasonlóan, a hittan-foglalkozásokon is komplex fejlesztés folyt, hiszen minden helyzetet ki lehet használni arra, hogy az autizmussal élő gyermekek jelentős mértékben sérült kommunikációs és szociális készségeit fejlesszük. Így fejlesztési helyzetté vált társa jelenlétének elfogadása, a várakozás gyakorlása, hogy sorra kerüljön egy feladatban, az együttes zenélés, mozgás vagy éneklés élménye pedig még teljesebbé teszi a foglalkozásokat, fejlesztve mozgását, ritmusérzékét is.

A kiscsoportok kialakításánál fontos szempont volt a gyermekek kommunikációs, illetve együttműködési képessége is. A foglalkozások mindenkor a tanulók egyéni képességeit és igényeit szem előtt tartva zajlottak. A súlyosan érintett gyermekek számára a zenés foglalkozás egy kedvelt program, mely során hallottak Isten gondviselő szeretetéről, amely számukra kapaszkodót, megnyugvást jelenthetett. Az énekek rövidek, tömörek, néhol a gyerekek szövegértését figyelembe véve voltak átszerkesztve. A foglalkozásban a teremtett világ megismertetése során szerepet kapott az ízlelés, tapintás, szaglás, melyek fontosak a gyermek tapasztalatgyűjtésének szempontjából.

Az énekek során az asszisztens segítségével a tanulókat igyekeztünk bevonni egyszerűbb hangszerek, pl. xilofon, csörgők használatába, mely ritmusérzékük fejlesztéséhez is hozzájárult. Továbbá az énekek közben igyekeztünk a segítők bevonásával egyszerűbb táncmozgásra is rávezetni a gyerekeket. A középsúlyos állapotú tanulóinknál már más szemléltetési mód is rendelkezésünkre állt. A foglalkozás témájának magasabb szintű feldolgozását tette lehetővé a gyermekek jobb szövegértése. Ezen csoportokban már kismértékben lehetséges a tanultak visszakérdezése. Itt is fontos szerepe volt a közös zenélésnek, és az énekek során a közös táncnak is.  A foglalkozások során a gyerekek megtanulták az ismert imádságokat, az egyházi köszönéseket, keresztvetést.