Autisták Egyenlő Esélyeiért Alapítvány

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL ITT TÖLTHETŐ LE:

AEEA2016egysza_lap

Az Autisták Egyenlő Esélyeiért Alapítványt (AEEA) 2005. június 27-én vette nyilvántartásba a Heves Megyei Bíróság.

Alapítványunk elsősorban a gyöngyösi Autista Segítő Központ támogatását tűzte ki célul. Ez egy komplex intézmény, mely több tagintézményből tevődik össze autizmus spektrum zavarra élő személyek támogatására, ezek a gyöngyösi központban lévő Általános Iskola, a Kiskorú Fogyatékosok Otthona, Fogyatékos személyek gondozóháza és a Karácsondi telephelyen lévő, felnőttek számára épült Lakóotthon.

Alapítványunk közhasznú, és szociális tevékenységet végez. Az alapító okiratban vállalt tevékenységek megvalósítása érdekében pályázatokat nyújtunk be, adományokat gyűjtünk az autista gyermekek életének megkönnyítése érdekében. Célunk, hogy az autizmussal élő gyermekek és felnőttek képesek legyenek az önállóbb életre, meglévő képességeik megtartásával és fejlesztésével elfoglalhassák helyüket a társadalomban.

Alapítványunk részt vállal az autista gyermekek intézményi szükségleteinek finanszírozásából. Támogatjuk a sportversenyeken való részvételt, gyógyító-, egészségügyi habilitációs, illetve szórakoztató és a szabadidő aktív eltöltését célzó foglalkozásokat szervezünk.

Önkéntes munkatársaink folyamatosan segítséget nyújtanak a mindennapi feladatok ellátásában, ami nagy előrelépés a szervezet hatékonyabb munkája tekintetében.

Hozzájárulunk a kirándulások, nyári táboroztatás költségeihez. Szervezetünk támogatja az iskolai foglalkoztatás anyag- és eszközszükségletét is, beszerezzük a szükséges szakmai anyagokat, fejlesztő játékokat, öntapadós tépőzárakat, lamináló fóliákat, színes kartonlapokat, papírt, akrilfestékeket, ecseteket, ragasztó stifteket és decoupage ragasztókat, nyomtatópatronokat stb. – a támogatási lehetőségek végtelenek. Munkánkkal, az autizmussal élő gyermekeket és családjaikat igyekszünk támogatni.

Az Autisták Egyenlő Esélyeiért Alapítvány tagjai az eddigi működési hatókör és tevékenységi terület figyelembevétele mellett négy fő irányvonalat határoztak meg:

  1. Az autista gyermekek segítése, számukra egy élhetőbb élet megteremtése a legfőbb feladatunk. Ez magában foglalja a gyermekek autizmus specifikus fejlesztését, szabadidejük megszervezését, a társadalomba történő integrációjuk támogatását, illetve jogi- és érdekképviseletüket egyaránt. Az alapítvány tagjai az eddigiekben részt vettek hasonló programokon, szervezőként, illetve önkéntesként az integráció elősegítését célzó sportversenyeken segítették az autizmussal élő gyermekeket. Jelenleg az előzőek folytatásához és az újabb terveink megvalósításához próbálunk anyagi forrásokat teremteni pályázati úton, valamint adományszervezésen keresztül.
  2. Az autista gyermekek szüleinek támogatása, tehermentesítése, a családsegítés szintén fontos területe a munkánknak. Terveink között szerepel az eddigi tapasztalatainkra épülő szülőképzés szervezése is. A magyarországi szociális háló fejletlensége miatt a szülők teljesen egyedül maradnak fogyatékkal élő gyermekeik életének megszervezésében.
  3. Kiemelkedő szerepet kell kapnia a szakemberképzésnek, szupervíziónak, szakmai anyagok beszerzésének, és más szervezetekkel való tapasztalatcserének is a megfelelő szakmai felkészültség érdekében. Fontosnak tartjuk, hogy az alapítvány kapcsolatokat építsen ki külföldi szervezetekkel, mivel Magyarországon nem, vagy nagyon ritka esetben fordul elő, hogy autizmussal kapcsolatos témában tapasztalatot cserélhetnénk, segítséget kaphatnánk más szervezetektől.
  4. Végül az Autista Segítő Központtal való együttműködési megállapodásunk értelmében feladatunknak tekintjük az intézmény anyagi, erkölcsi és szakmai támogatását. Mivel az intézmény személyi, tárgyi és anyagi feltételei meglehetősen korlátozottak, ugyanakkor ez az oktatási forma speciális mivolta miatt sok különleges, egyedi eszközt igényel, szeretnénk segítséget nyújtani a különböző fejlesztő eszközök, anyagok megvásárlásában, a technikai háttér megteremtésében és karbantartásában, ezáltal a családokat is segítve.

Bevételeinket jelenleg az adományok (magánszemélyek és profitorientált szervezetek támogatása), a személyi jövedelemadó 1+1%-osfelajánlások és a pályázati pénzek jelentik.

Székhely: 3200 Gyöngyös, Barátok tere 2.
Telefon: 37/500-417
Fax: 37/500-418
Adószám: 18588873-1-10
Bejegyző bíróság neve: Heves Megyei Bíróság
Bírósági bejegyzés száma: Pk.60.068/2005
Közhasznú nyilv. vétel: 2005.06.27.
Jogi státusz: – Alapítvány
– Közhasznú
Számlavezető: UniCredit Bank Hungary Zrt.
3200 Gyöngyös, Páter Kiss Szaléz u. 22.
Bankszámlaszám: 10918001-00000039-25860009