FSZK pályázat

OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA

II. A Fogyatékos Személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása 2013 című pályázat megvalósítása zajlik, a Felsővárosi Általános Iskolában, a Kálváriaparti Általános Iskolában és a Szent Imre Általános Iskolában (Kisnána) a szemléletformáló előadásokat megtartottuk, melyek nagy érdeklődéssel zajlottak. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Az előadások alkalmával lehetőségük nyílt a résztvevőknek, diákoknak, szülőknek és pedagógusoknak megismerkedni az autizmus specifikus eszközökkel, valamint alapvető ismereteket adtunk át az autizmusról.

A szemléletformáló előadások anyaga interaktív formában került bemutatásra, melynek során kiderült, hogy az általános iskolákban számos hasonló problémával küzdenek akár a pedagógusok, a szülők és gyerekek.

A visszajelzésekből az derül ki, hogy a pályázat lezárása után is van igény a szemléletformálások folytatására.

Az Autista Segítő Központba már megérkeztek a frontális tanterem berendezéséhez elnyert bútorok, illetve várjuk az IKT-táblát is. Ez az új tanterem lehetőséget biztosít az integrációba bevont gyermekeknek arra, hogy „gyakorolják” a hagyományos oktatást. Az Autista Segítő Központban az autizmus okozta sérülések miatt a tantermek nem a hagyományos módon vannak berendezve, ezzel segítjük az autizmussal élő gyermekek oktatását, nevelését. Azoknak a gyermekeknek azonban szeretnénk lehetőséget nyújtani, akik némi segítséggel képesek volnának a többségi oktatásba bekapcsolódni.

I. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2013 augusztusában írta ki a Fogyatékos Személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása 2013 című pályázatot.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAA Ferences Rendi Autista Segítő Központ is bekerült a nyertesek közé. A pályázat megvalósulása folyamatban van. A pályázat rövid bemutatása:

Az ASK jó képességű autizmussal élő gyermekekből álló csoportot indított az idei tanévben. Jelen projekt kapcsán lehetőségünk van ebből a csoportból a gyermekeket részlegesen integrálni többségi színterekre, melyre nagy az igény a szülők részéről, és a gyermekek is lehetőséget kapnak arra, hogy fokozatosan kilépjenek a szegregált oktatási formából. A gyermekeket az ASK munkatársai és a mentor készíti fel egyéni fejlesztési tervek alapján és egy frontális tanterem berendezésével a többségi iskolák látogatására.  Először két gyermeket kísérünk szakköri foglalkozásokra, majd a gyermekek fejlődési ütemének megfelelően bővítjük a létszámot. Olyan komplex integrációs programot valósítunk meg, melyhez kapcsolódik még egy rendezvénysorozat, melynek része az érzékenyítés és az ASK által már hagyományosan megtartott „Kék séta” programunk keretében zajló szakmai nap.

A pályázat során ellátogattunk már több gyöngyösi és a kisnánai általános iskolába érzékenyítő tréninget tartani a pedagógusok és szülők számára. Az ASK-ban tervezett frontális tanterem kialakításához megrendeltük a bútorokat, és sikerült beszereznünk az eszközöket is. Kisnánán folytatódik a már tavaly elkezdett részleges integrálás, 2014 januárjában pedig a gyöngyösi iskolákba is kísérünk egy gyermeket. Az érzékenyítések még a jövő év elején is zajlanak, majd a pályázatot a fent említett szakmai nappal fogjuk zárni. A pályázat eredményeiről 2014 áprilisában számolunk be.